Wizualizacje

CZYM SĄ WIZUALIZACJE?

Wizualizacje to zapis energetyczny, który otwiera komunikację z twoją podświadomością. Doznania rejestrowane przez twoje ciało, w tym wykształcające się obrazy i skojarzenia, rozpoczynają proces transformacji, którego przejście uwalnia cię od blokad i ograniczeń. Efektem procesu jest możliwość korzystania z twojego ogromnego potencjału, którego dziś nie jesteś świadomy właśnie wskutek ograniczeń zlokalizowanych w twojej podświadomości.

Przywrócenie sobie umiejętności komunikacji z podświadomością to klucz do twojego spełnienia i harmonii.

 

JAK TO DZIAŁA?

Najlepiej przyjąć wygodną pozycję, leżącą lub siedzącą, oraz wybrać spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zaufaj i pozwól się prowadzić głosowi z nagrania – wystarczy, że będziesz podążał wyobraźnią za tym, co słyszysz. Podczas wizualizacji twój umysł wprowadzany jest w stan głębokiej relaksacji, jeśli zaśniesz – nie przejmuj się, twój umysł i tak odczyta i zarejestruje informacje przekazane przez podświadomość. Po wysłuchaniu nagrania opisz odczucia, jakie powstały w ciele (swędzenia, napięcia mięśni, skurcze itp.) i obrazy, które widziałeś. Podczas opisywania skup się na swoim ciele i odczuwaj reakcje, jakie w tobie zachodzą, pisz dokładnie to, co wypływa z ciebie, nie dbaj o składnię – pisz strumieniem napływających słów. Wyciągnij wnioski. Powtórz odsłuchanie wizualizacji i opis procesu przez dwa kolejne dni.

 

 

Opinie: 

Justyna “Wizualizacje  Stworzone przez Annę są zapisem energetycznym , dzięki któremu nawiązujesz kontakt z własną podświadomością, dzięki czemu uzyskujesz dostęp do wiedzy do której do tej pory nie miałeś dostępu. Wiedza ta byłą i jest zapisana w TOBIE, natomiast poprzez codzienne szybkie życie i wyuczone wzorce postępowań jest ukryta/ zamaskowana. Dzięki wizualizacjom masz możliwość dotarcia do blokad powstałych przez zdarzenia, których w umyśle świadomym już nie pamiętasz a które są nadal zapisane w ciele. Często zapamiętujemy niektóre sytuacje poprzez pryzmat naszych własnych emocji, co może tworzyć blokadę. Dzięki wizualizacjom w łatwy sposób możemy powrócić do konkretnego wydarzenia i spojrzeć na nie z poziomu obserwatora i realnie ocenić sytuację.

Wizualizacje stworzone są w ten sposób, że docierają do miejsca, elementu który w danym momencie potrzebuje uwagi. Często po uświadomieniu i wyrażeniu  tego co do tej pory było nieświadome, zaczynamy postrzegać świat w innym świetle. Niektórzy porównują to do tego jakby ktoś nagle umył szyby przez którą patrzymy a inni nazywają to szerszą perspektywą.

W wizualizacjach Anny siłą działania jest to, że otwierają się przed nami właściwe drzwi.”

 

Bożena  Wizualizacje poniekąd to całkiem naturalny dla mnie stan w który dość szybko jestem w stanie wejść. Moment zasypiania, w którym już odpływasz w świat snów ale część ciebie pozostaje nadal świadoma. Prowadzenie Anny podczas sesji energetycznych, pomogło mi poukładać obrazy jakie się wówczas pojawiają i odkryć ich znaczenie. W trakcie sesji jestem jak widz w kinie, któremu wyświetla się obrazki z jego życia ale, i takie kompletnie oderwane od rzeczywistości, które pozornie nie pasują do moich przeszłych przeżyć. Emocje! One wibrują i dopominają się bym je wydobyła na powierzchnię, by mogły ulecieć. Bym zaznała balansu emocji.